Financiële verantwoording 2017

Bijdragen en Subsidies 2017
Continium € 900
Totaal  € 900
Algemene lasten:
Banklasten € 70
Reislasten t.b.v. Continium € 253
Software € 36
Software t.b.v. Continium € 197
Representatielasten € 500
Congreslasten Continium € 21.423
€ 22.479
Resultaat (Winst) 2017   € 21.579 –

 

Balans per 31-12-2017:
Activa     Passiva
Kortlopende tegoeden  € – Eigen Vermogen  € 934-
Liquide middelen  € 294 Kortlopende schulden  € 1.228
Totaal  € 294      € 294