Bestuur

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Mw.Dr. H.J.M.M. Mertens
  • Secretaris: E.H.M. Schaeken  BC
  • Penningmeester: R.J.G. Zeguers

 Leden

  • Dr. J.F.B.M. Fiolet
  • Dr. Mw. M.A.C.J. Gelens
  • Mw.Dr. R.M. Meertens
  • Prof.Dr. G.W.H. Schurink

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Jaarverslag