Activiteiten

SIDVO volgt voor al haar activiteiten en programma’s de strategie en beleid om op gestructureerde wijze en op basis van (wetenschappelijk) en ander b.v. Design Research en Design Thinking onderzoek uitvoering te geven aan haar doelstellingen. Daarbij worden educatieprogramma’s ontwikkeld en verspreid voor alle relevante doelgroepen middels voorlichting op maat. Het uitgangspunt is op basis van inzichten uit meerdere onderzoeken inhoudelijke, neutrale en objectieve voorlichting te ontwikkelen en niet uit te gaan van “werving”.

Op basis van deze programma’s wordt beoogd om de deelnemers (en hun omgeving) aan de programma’s te stimuleren om zelf een weloverwogen eigen keuze te maken en deze te registreren in het Donorregister. Deze eigen keuze en het registreren daarvan wordt temeer van belang omdat medio 2020 de nieuwe wet Actieve Donorregistratie (ADR) in werking treedt. Iedereen die niet zelf zijn/haar keuze registreert, wordt door de overheid ambtshalve geregistreerd met “ik heb geen bezwaar tegen orgaandonatie”. Het doel is om op deze wijze het aantal bewuste eigen registraties zo mogelijk vooraf, maar in ieder geval significant te verhogen.

Lesprogramma voor HAVO – VWO  en VMBO scholieren

Van 1999 tot en met 2005 zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken (6 universitaire afstudeerscripties) verricht, alsmede een promotieonderzoek met een afsluitend proefschrift. Deze onderzoeken hadden een basis lesprogramma over orgaandonatie als resultaat. Het programma is met succes geïmplementeerd bij 900 scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

In 2016/2017 is het programma geactualiseerd en aangepast, waardoor het o.a. ook goed bruikbaar is voor mobiele telefoons, laptops en tablets.
Het lesprogramma is beschikbaar via: http://bewustregistreren.mumc.nl

Voor nieuwe Nederlanders en internationale scholen die onder de Nederlandse Donorwetgeving vallen is een Engelstalige versie beschikbaar:

De Stichting SIDVO heeft tussen 2016 en 2018 onderzoek laten verrichten voor een nieuw educatieprogramma specifiek gericht op MBO scholieren. De resultaten van de onderzoeken van de Universiteit Maastricht en Hogeschool Zuyd worden verwerkt in het nieuwe programma dat medio 2019 gereed is. Het lesprogramma zal voor schooljaar 2019-2020 beschikbaar zijn voor alle MBO scholen in Nederland.

Jongeren tot en met 13 jaar

Specifiek voor basisscholen en kinderen (met hun ouders) tot en met 13 jaar is samen met Hogeschool Zuyd en het Provinciaal Museum Continium DC in Kerkrade het interactieve live programma/quiz “Heart to get” ontwikkeld. Dit programma is sinds 27 juli 2017 te zien en te beleven in het Future Forum theater in het Continium DC. De show wordt minimaal 3 dagen per week samen met de kinderen op speelse wijze uitgevoerd. In de vakantie periodes wordt het programma meerdere keren per dag gedraaid.

Dit programma kan in overleg met Continium DC en SIDVO ook worden toegepast in andere vergelijkbare opstellingen in Nederland.

infographic continu
Infographic

Algemeen publiek

Het huidige basisprogramma voor VMBO, HAVO VWO doelgroepen is ook geschikt voor het algemeen publiek. Het kan bij nadere behoeften op basis van onderzoek verder worden verbeterd indien dat nodig of gewenst is zoals n.a.v. de ADR wet.

Internationaal

Internationaal is er interesse vanuit diverse landen en organisaties om het lesprogramma in aangepaste vorm te gebruiken.