Beleid en doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • het onderzoeken, evalueren, ontwikkelen, innoveren, stimuleren, distribueren en beheren (wetenschappelijk ontwikkelde) voorlichting over orgaandonatie en registratie in de meest ruime zin.;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan

Stichting SIDVO verricht wetenschappelijk onderzoek om langs deze weg structurele voorlichting over orgaandonatie te ontwikkelen, te evalueren, te meten op effectiviteit en waardering, te distribueren en te beheren en bij te stellen.
Het betreft vooral lesprogramma’s over orgaandonatie en registratie voor middelbare scholieren, algemeen publiek en specifieke doelgroepen.
Deze programma’s worden ook ontwikkeld ten behoeve van internationale toepassing.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

  • wetenschappelijk onderzoek
  • ontwikkeling en bouw website